CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
سعدی شیرازی
جستجو | جستجو در مطالب سعدی شیرازی

براي جستجو کافيست کل يا قسمتي از عبارت مورد نظر خود را وارد نماييد و بروي دکمه جستجو کليک کنيد

FloatingBlog Change Font
 
     
گزيده اي از : سعدی شیرازی
اگر سروی به بالای تو باشد | دیوان اشعار > غزلیات
گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
آن به که نظر باشد و گفتار نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
تا حال منت خبر نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
با کاروان مصری چندین شکر نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
نظر خدای بینان طلب هوا نباشد | دیوان اشعار > غزلیات
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي
ليست برچسبهاي وبلاگ
خرمن - بمیرد - فام - چوگانت - اندر - می‌رود - شدی - صبوحی - رایت - نشست - هیچ - دام - هلاک - گردن - خطر - کاندر - نبود - درد - بردی - کوی - طلب - برفت - دوست - باز - برگرفت - جانان - دیدار - مقصودی - پیش - ورزیدم - زنهارت - خندان - می‌زنند - ماند - وقت - راستی - کاب - دلت - سایه - دوستان - فراق - خسرو - نخواهم - کنان - آمدن - روز - برخیز - پیرامن - فدای - عربده - خصم - درنیایی - کهن - گفتن - می‌گشت - جانم - منست - کمان - فراقت - رفتار - تسلیم - دیر - دلم - خرابات - صفاست - آرامم - گریه - کمندت - زیبایی - سنگ - خوبی - پرنوش - دیدنت - خون - روزگار - دوشم - بی‌هوش - بپرهیزد - خداوند - صبا - مبارکست - مگر - طبیب - سنگست - بالای - عاشقان - دیبا - چونست - میان - رویا - دلی - دردیست - برگرفتن - بپوشی - بیازارد - دانا - تنها - ماه - بلبلان - نفس - نرسد - دلفریبت - جانت - صید - رفت - شود - پری - رویت - گرفتار - نباشد - داری - دامن - خوب - گوی - سرخوشست - فرمان - اگر - اتفاقم - خوشترست - آمدست - دیدن - شاهدی - قرار - بازت - حرامست - چند - دلق - جوی - همه - دلش - رها - دانی - اوست - گفتم - دارم - حال - جهان - آنست - برگردد - گلست - غیر - میدانت - کرد - دواج - چوگان - روزی - داند - درهمست - برافکند - غمزه - نسترن - بوستان - نیک - بی‌دل - بتا - ماست - تیر - بیرون - می‌روی - گفتار - چمن - مشکلاتست - آید - بستان‌ها - معلمت - روانت - طلبی - روی - تویی - یار - شیرینیست - غایت - جمال - نتوان - باشد - خالی - دانایی - برون - یاران - بنانست - روان - مپندار - دست‌ها - سکون - نگار - نالیدن - تشنه‌ام - یارا - تنهاییم - مشنو - گنجد - عیار - حیات - صحراییست - طومار - خیال - اعتدال - امشب - بردارد - مصری - مرغ - دارد - عنبر - کسوت - دمی - خردمندی - گمارد - قمر - سلسله - عهد - همچون - سختی - جان - رفیق - نادیدن - غایب - جفای - نظرست - مرا - صبوری - سودایی - یارست - بستانی - سروی - صبحدم - نسیم - کیست - فتاد - امروز - نشاید - قمرت - نکنی - دید - حکم - سفر - زندگانی - مشکل - مست - خدای - طرفه - پیوند - نهیم - عبارت - فارغی - دفتر - دل‌ها - می‌گذرد - کنار - کمر - خردمندان